215/Cut/10/EJ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 16.11.2010 godz. 10:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

zakup 806 szt. policyjnych tarcz ochronnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 4.11.2010 pod poz. 356068-2010

Polska Policja