200/Cut/10/EMi - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.11.2010 godz. 10:30

CPV: 34730000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Naprawa systemu obserwacji lotniczej typu FLIR Ultra 4000

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.11.2010 pod poz. 356054-2010

Polska Policja