213/Cut/10/EMi - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.11.2010 godz. 09:30

CPV: 18444110-7

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa hełmów lotniczych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.11.2010 pod poz. 356060-2010

Polska Policja