185/Cir/10/PZ - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert:

CPV: 45330000-9, 45400000-1, 45453000-7, 45310000-3

Wartość zamówienia: poniżej 4.845.000 euro

Przebudowa krytej strzelnicy ćwiczebnej Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie

Pliki do pobrania

Polska Policja