221/BŁiI/10/TP - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert:

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji dla produktów Oracle użytkowanych w systemach policyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 29.12.2010 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 253-389072

Pliki do pobrania

Polska Policja