129/BŁiI/10/EMi - 2010 - Zamówienia publiczne

129/BŁiI/10/EMi

Termin składania ofert:

CPV: 64220000

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dzierżawa od Telekomunikacji Polskiej S.A. otworów kanalizacji teletechnicznej dla istniejących linii kablowych pozostających w gestii Biura Łączności Komendy Głównej Policji przez okres 24 miesięcy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 13.01.2011 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2011/S 10-014411

Pliki do pobrania

Polska Policja