278/Ckt/10/EMi - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.03.2011 godz. 10:30

CPV: 55100000-1, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Usługi hotelarskie i gastronomiczne w trakcie Mistrzostw EURO 2012 w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.01.2011 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2011/S 16-024981

Polska Policja