283/BŁiI/10/TG - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert:

CPV: 64110000-0

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup świadczenia usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów jednostkom organizacyjnym Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 31.01.2011 pod poz. 33701-2011

Pliki do pobrania

Polska Policja