244/BŁiI/11/KM - 2011 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.12.2011 godz. 10:30

CPV: 80510000-2

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup usług szkoleniowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.12.2011 pod poz -316521-2011