259/BKiSz/11/MSz - 2012 - Zamówienia publiczne

259/BKiSz/11/MSz

Termin składania ofert: 27.01.2012 godz. 09:30

CPV: 85121000-3

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Realizacja usług medycznych z zakresu medycyny pracy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 15.12.2011 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2011/S  244-396216

Polska Policja