12/BŁiI/12/TG - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.01.2012 godz.10:30

CPV: 60110000-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi rezerwacji wydzielonych przedziałów w pociągach pasażerskich PKP dla funkcjonariuszy Policji konwojujących przesyłki poczty specjalnej w komunikacji krajowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.01.2012 pod poz. - 16395-2012

Polska Policja