6/BŁiI/12/BB - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.01.2012 godz.10:30

CPV: 73110000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zaprojektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej zewnętrznego wzmocnionego kabla optotelekomunikacyjnego 16J w relacji:obiekt: ul. Raginisa 4 - obiekt GUGIK ul. Olbrachta 94b

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.01.2012 pod poz. - 16112-2012

Polska Policja