11/BŁiI/12/MK - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.03.2012 godz.11:30

CPV: 32342100-3, 32342200-4

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Dostawa systemu łączności podkaskowej dla oddziałów prewencji Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 16.01.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 12-019019

Polska Policja