16/BŁiI/12/MK - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 13.02.2012 godz.10:00

CPV: 64214400-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dzierżawa łącza cyfrowego o przepływności 100 Mb/s (Fast Ethernet) zapewniającego przyłączenie do policyjnej sieci teletransmisyjnej systemów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przez okres 12 miesięcy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.01.2012 pod poz. - 18538-2012

Polska Policja