8/Ctr/12/TG - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 13.03.2012 godz.11:30

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Zakup 8 sztuk samochodów w specjalizowanej policyjnej wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD” - zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.01.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 15-023679

Polska Policja