3/Cut/12/KD - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 01.02.2012 godz. 10:30

CPV: 38651600-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa kamer cyfrowych FULL HD w ilości 24 sztuki w ramach projektu ”Wspólne warsztaty szkoleniowe służb w kontekście wymagań sytuacji granicznej”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.01.2012 pod poz. 22756 - 2012

Polska Policja