17/Ctr/12/TCz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.02.2012 godz. 10:30

CPV: 66515000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup kontynuacji usługi polegającej na objęciu ochroną uzbezpieczeniową Autocasco (AC) 8 pojazdów na okres 3 lat

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.01.2012 pod poz. 21857 - 2012

Polska Policja