18/BŁiI/12/ŁW - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.04.2012 godz. 10:30

CPV: 32236000-6

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze granicy UE

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 31.01.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 22-035594

Polska Policja