43/BŁiI/12/EMi - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.03.2012 godz. 11:30

CPV: 30213100-6, 30214000-2, 48000000-8

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Dowodzenia i Operacją i Centrum Wymiany Informacji CSP w Legionowie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.03.2012 pod poz. 56655- 2012

Polska Policja