32/BKiSz/12/MSz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.03.2012 godz.9:30

CPV: 85121000-3

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Realizacja usług medycznych z zakresu medycyny pracy w latach 2012-2013

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.03.2012

Polska Policja