59/BŁiI/12/BB - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.04.2012 godz.10:30

CPV: 64212000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi transmisji danych wraz z kartami SIM do użytkowanych w Policji urządzeń mobilnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.04.2012 pod poz. 102088- 2012

Polska Policja