70/BŁiI/12/MSz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.06.2012 godz. 09:30

CPV: 64212000-5

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Zakup usługi transmisji danych do użytkowanych w Policji urządzeń mobilnych w liczbie 2313

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.04.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 79-130095 

Polska Policja