85/Ckt/12/EMi - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.05.2012 godz.11:30

CPV: 30197644-2, 30199330-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Licytacja elektroniczna na zakup papieru ksero

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.05.2012 pod poz. 147926 - 2012 

Polska Policja