83/Cut/12/AL - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.06.2012 godz. 09:30

CPV: 33140000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa 2000 sztuk pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.05.2012 pod poz.172946- 2012

Polska Policja