87/Ckt/12/MSz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.07.2012 godz. 09:30

CPV: 18223200-0

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Dostawa kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.05.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 99-164738

Polska Policja