94/Ckt/12/KM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.06.2012 godz. 10:30

CPV: 50310000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Konserwacja i naprawa kserokopiarek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.05.2012 pod poz.116875- 2012

Polska Policja