106/FS/12/MR - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.06.2012 godz. 09:30

CPV: 80500000-9, 80533100-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup ośmiu szkoleń informatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.06.2012 pod poz. 205322-2012

Polska Policja