103/Cut/12/KD - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 31.07.2012 godz. 10:30

CPV: 09131100-7

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Dostawa w roku 2012 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 469 360 kg

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.06.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 119-196997


 

Polska Policja