114/BŁiI/12/KM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.08.2012 godz.10:30

CPV: 64212000-5

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Zakup usługi transmisji danych do użytkowanych w Policji urządzeń mobilnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 09.07.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 133-221856

Polska Policja