45/Cut/12/TG - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.09.2012 godz. 10:30

CPV: 50211300-0, 50212000-4

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Wykonanie w autoryzowanym zakładzie przeglądu technicznego śmigłowca typu Bell-412HP po nalocie 3000 godzin i 5 latach eksploatacji oraz innych niezbędnych czynności obsługowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 24.07.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 144-240978

Polska Policja