133/Ckt/12/MSz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.08.2012 godz. 09:30

CPV: 18425000-4

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa pasów głównych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 01.08.2012 pod poz. 280800-2012

Polska Policja