129/BŁiI/12/AL - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.08.2012 godz. 09:30

CPV: 72260000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup wsparcia technicznego (maitenance) producenta oprogramowania: IBM WebSphere MQ, IBM WebSphere Application Server, IBM DB2

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.08.2012 pod poz. 283118-2012

Polska Policja