127/Cut/12/AS - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.08.2012 godz. 10:30

CPV: 35331300-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup uniwersalnych granatów łzawiących UGŁ-200/1

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.08.2012 pod poz. 286338-2012

Polska Policja