131/BŁiI/12/KM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.09.2012 godz. 10:30

CPV: 31213300-5, 30211400-5, 30233141-1, 48820000-2

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Modernizacja Krajowego Systemu Informatycznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 03.08.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 151-252825

Polska Policja