141/Cut/12/EMi - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.09.2012 godz. 09:30

CPV: 39.23.00.00-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

zakup pałek szturmowych, pałek wielofunkcyjnych TONFA oraz pałek teleskopowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 31.08.2012 pod poz. 324406-2012

Polska Policja