137/FS/12/MR - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.09.2012 godz. 09:30

CPV: 80533100-0, 80500000-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup trzynastu szkoleń informatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 03.09.2012 pod poz. 327476-2012

Polska Policja