156/Cir/12/MT - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.09.2012 godz. 9:30

CPV: 45311200-2, 74230000-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa i wymiana uszkodzonych baterii, kompletnego filtra kondensatora AC/DC oraz moduły chłodzące w zasilaczu UPS APC Silkon 160 KVA w obiekcie KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.09.2012 pod poz. 352686-2012

Polska Policja