152/Cut/12/MT - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.09.2012 godz.10:30

CPV: 50211210-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Naprawa główna bloku hydraulicznego oraz wzmacniaczy hydraulicznych do śmigłowca Bell-206

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.09.2012 pod poz. 352672-2012

Polska Policja