163/Ckt/12/UM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 16.10.2012 godz. 09:30

CPV: 39130000-2, 39143110-0, 39113100-8, 39111100-4, 39141000-2, 44421000-7

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa i rozłdaunek zmontowanych mebli biurowych i wypoczynkowych, foteli i krzeseł obrotowych, mebli kuchennych, mebli metalowych, mebli gabinetowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.10.2012 pod poz. 377182-2012

Polska Policja