176/Cut/12/MSz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.10.2012 godz.09:30

CPV: 35331000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa naboi specjalnych kal.12

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.10.2012 pod poz. 382568-2012

Polska Policja