161/Ctr/12/MK - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.01.2013 godz.11:30

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Zakup 75 samochodów osobowych nieoznakowanych wyposażonych w videorejestrator-zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn.2.10.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 193-317267

Polska Policja