188/BŁiI/12/MT - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 15.11.2012 godz. 10:30

CPV: 30237000-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa kluczy USB wraz ze wsparciem technicznym na okres 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.11.2012 pod poz. 437582-2012

Polska Policja