193/BŁiI/12/MR - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.01.2013 godz. 10:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania standardowego przeznaczonego dla SKOP F-K, znajdującego się w 22 lokalizacjach, przez okres 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.11.2012 pod poz. 456208-2012

Polska Policja