196/BŁiI/12MT - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.11.2012 godz.10:30

CPV: 30232110-8

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa biurowych urządzeń wielofunkcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.11.2012 pod poz. 246383-2012

Polska Policja