194/BŁiI/12/AL - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.01.2013 godz. 09:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Usługi udostępniania administratorów dla baz danych i serwerów aplikacji Oracle na okres 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.11.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 288-375639

Polska Policja