205/BŁiI/12/MT - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.12.2012 godz.10:30

CPV: 30213100-6, 30232110-8, 30232130-4, 30234100-9, 30216000-6, 32420000-3, 32000000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.11.2012 pod poz. 473744-2012

Polska Policja