210/BŁiI/12/EMi - 2012 - Zamówienia publiczne

210/BŁiI/12/EMi

Termin składania ofert: 14.12.2012 godz. 10:30

CPV: 48821000-9 48219700-3 72720000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup klastra centralnych serwerów Session Managment Edition (SME) wraz z usługą integracji z systemem zintegrowanej komunikacji OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.11.2012 pod poz. 481514-2012

Polska Policja