197/BŁiI/12/MSz - 2012 - Zamówienia publiczne

197/BŁiI/12/MSz

Termin składania ofert: 10.01.2013 godz. 09:30

CPV: 72700000-7

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Świadczenie usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i, ipsów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP, na okres 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 28.11.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 231-380933

Polska Policja