208/BF/12/MT - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 7.12.2012 godz.10:30

CPV: 30199750-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup elektronicznych kart podarunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.11.2012 pod poz. 482894-2012

Polska Policja