31/Ctr/13/MT - 2013 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.06.2013 godz. 10:30

CPV: 34114000-9

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Zakup 12 szt. pojazdów specjalnych nieoznakowanych w policyjnej wersji RD-Video

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.05.2013 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2013/S 096-163646

Polska Policja